Professor Andrew McStay

Athro mewn Technoleg a Chymdeithas

Contact info

Enw: Dr Andrew McStay

Swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Diwylliant y Cyfryngau

E-bost: mcstay@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 01248 382740

 

Manylion Cyswllt

Enw: Dr Andrew McStay

Swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Diwylliant y Cyfryngau

E-bost: mcstay@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 01248 382740

 

Trosolwg

Proffil

Un ffordd neu’r llall, mae fy niddordebau ymchwil yn troi o amgylch hysbysebu. Mae gennyf ddiddordeb arbennig yn yr effeithiau newydd y mae cyfryngau wedi’u rhwydweithio’n eu cael ar hysbysebu yn gyffredinol. Mae’r rhain yn eang iawn, ond hyd yma mae fy ngwaith yn y maes hwn wedi ymdrin â deall cysylltiadau wedi’u personoli a rhai autopoietig gyda systemau hysbysebu; goblygiadau hysbysebu digidol i breifatrwydd; diwylliannau firaol a hysbysebu; moeseg, cyfraith a rheoleiddio hysbysebu digidol; a swyddogaeth creadigrwydd mewn hysbysebu. Mae gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr sydd eisiau gwneud ymchwil ym meysydd hysbysebu, creadigrwydd, diwylliant digidol, cyfryngau digidol neu breifatrwydd.

Cyn dod i Brifysgol Bangor, bûm mewn swyddi darlithio ym Mhrifysgol Bournemouth a Phrifysgol y Celfyddydau Llundain (LCC).

Diddordebau ymchwil allweddeiriau

Hysbysebu, a-signification, autopoiesis, biobŵer, creadigrwydd, seiberneteg, dataveillance, cyfraith a rheoliadau hysbysebu digidol, diwylliannau’r cyfryngau, gwleidyddiaeth rwydwaith, ffenomenoleg, preifatrwydd, diwylliant firaol.

Teaching and Supervision (cy)

Dyletswyddau Dysgu Presennol

Cyrsiau Israddedig
Media Culture (Year 1)
Introduction to Media (Year 1)
Cultural Economy of the Media (Year 2)
Research and Methods (Year 3)

Arall

Gwobrau Addysgu

  • £500 Gwobr Addysgu a Dysgu (2008) gan HEFCE/TQEF i gydnabod rhagoriaeth mewn cefnogi addysgu a dysgu.                          
  • £500 Gwobr Addysgu a Dysgu (2007) gan HEFCE/TQEF i gydnabod rhagoriaeth mewn cefnogi addysgu a dysgu.                          

Aelodaeth o Gyrff Proffesiynol

Rwy’n aelod o’r Association of Internet Researchers AOIR ac o MeCCSA.

Cyfleoedd Prosiectau Ol-Raddedig

Cyhoeddiadau (52)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau