Dr Anthony Blanchfield

Darlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon

Contact info

e-bost: a.w.blanchfield@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 38 2343

Bio:

Rwy'n ddarlithydd mewn Seicoffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff ac mae fy mhrif ddiddordebau yn effaith ymyriadau ymennydd a / neu seicolegol ar berfformiad chwaraeon. Rwyf hefyd yn gymrawd o'r Academi Addysg Uwch ac yn dysgu ar nifer o fodiwlau sy'n gysylltiedig â pherfformiad gan gynnwys Ffisioleg Perfformiad a Maeth Chwaraeon

Manylion Cyswllt

e-bost: a.w.blanchfield@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 38 2343

Bio:

Rwy'n ddarlithydd mewn Seicoffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff ac mae fy mhrif ddiddordebau yn effaith ymyriadau ymennydd a / neu seicolegol ar berfformiad chwaraeon. Rwyf hefyd yn gymrawd o'r Academi Addysg Uwch ac yn dysgu ar nifer o fodiwlau sy'n gysylltiedig â pherfformiad gan gynnwys Ffisioleg Perfformiad a Maeth Chwaraeon

Trosolwg

Rwy'n ddarlithydd mewn Seicoffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff yma ym Mhrifysgol Bangor ac mae gen i ddiddordeb arbennig yn y ffordd y gallwn ni addasu perfformiad dygnwch a / neu adferiad ar ôl ymarfer trwy dargedu'r ymennydd.

Graddiais o Brifysgol John Moores Lerpwl gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwyddor Chwaraeon yn 2005 ac yna es ymlaen i ennill gradd Meistr gyda Rhagoriaeth o Brifysgol Bangor yn 2007. Rhwng 2008 a 2009 gweithiais fel intern mewn chwaraeon cymhwysol cyn dod yn ôl i Bangor i gwblhau PhD mewn Seicoffisioleg Perfformiad Dygnwch. Yna gweithiais am flwyddyn fel ymchwilydd ôl-ddoethuriaeth cyn cael fy mhenodi’n llawn amser gan Fangor yn 2015.

 Yn fy amser ym Mangor, rwyf wedi eistedd ar bwyllgor llywio ymchwil Sefydliad Gwyddor Perfformiad Cymru (WIPS) ac rwyf wedi gweithio gyda sefydliadau lleol fel Cymdeithas Gemau Ynys Ynys Mon.

Teaching and Supervision (cy)

Mae fy niddordebau addysgu yn ymwneud yn bennaf ag effaith perfformiad athletaidd. Yn unol â hyn, rwy'n dysgu ar nifer o fodiwlau sy'n gysylltiedig â pherfformiad sy'n cynnwys:

JXH-2052: Maeth ar gyfer perfformiad ac iechyd

JXH-3037: Gwyddor Chwaraeon Cymhwysol Perfformiad Elitaidd

JXH-4400: Ymarfer Uwch mewn Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff

JXH-4007: Ffisioleg Perfformiad

Rwyf hefyd yn tueddu i oruchwylio myfyrwyr prosiect ar y themâu hyn gyda ffocws prosiect mwy penodol ar bynciau fel rinsio ceg carbohydrad, trin canfyddiad amser, ffyrdd i drin hunanreolaeth, a ffyrdd i addasu canfyddiad o ymdrech.

Diddordebau Ymchwil

Mae fy ymchwil yn ymwneud yn bennaf â pherfformiad dygnwch, ac yn enwedig adferiad ar ôl ymarfer. Yn bennaf mae gen i ddiddordeb yn y ffordd y mae dulliau seicolegol, a / neu ymennydd yn gysylltiedig â pherfformiad dygnwch a / neu adferiad ar ôl ymarfer.

Mae enghreifftiau penodol o rai o'r pethau y mae gen i ddiddordeb ynddynt yn cynnwys:

Y defnydd o hunan-siarad

Effaith blinder meddwl neu heriau ar hunanreolaeth

Effaith yr isymwybod ar berfformiad ymarfer corff

Rôl Personoliaeth ar berfformiad dygnwch

Trin canfyddiad amser a defnyddio rhith-realiti mewn amgylcheddau chwaraeon

Cyfleoedd Prosiectau Ol-Raddedig

Os bydd llwyth gwaith yn caniatáu, byddaf yn ystyried goruchwyliaeth PhD yn achlysurol yn y pynciau canlynol

Effaith yr ymennydd / seicoleg ar ganfyddiad ymdrech

Effaith yr ymennydd / seicoleg ar adferiad ar ôl ymarfer

Effaith rhith-realiti ar berfformiad dygnwch

Monitro a pherfformiad mewn chwaraeon tîm / unigol

Maethiad Chwaraeon

Cyhoeddiadau (10)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (2)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau