Dr Bethany Anthony

Research Officer (Health Economics)

Trosolwg

Mae gan Bethany Fern Anthony BSc Dosbarth (Anrh) 1af mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol ac MSc (gyda Rhagoriaeth) mewn Adsefydlu Ymarfer Corff. Yn ystod ei MSc, a ariannwyd gan Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS), asesodd ffitrwydd aerobig a risg cardiofasgwlaidd ymhlith cleifion hŷn ag arthritis gwynegol. Mae hi bellach yn ymgymryd â’i PhD mewn Gwyddorau Iechyd ac yn archwilio amnewid rôl mewn gofal sylfaenol, wedi’i ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae ei PhD yn archwilio darpariaeth gwasanaethau meddygol cyffredinol gan weithwyr proffesiynol iechyd anfeddygol fel ymarferwyr nyrsio uwch, fferyllwyr a ffisiotherapyddion mewn gofal sylfaenol. Roedd Bethany hefyd yn gyd-awdur ar adroddiad Byw yn dda yn hirach CHEME a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gweld graff cysylltiadau