Mr Charlie Gregory

Contact info

Bangor Univeristy, School of Natural Sciences

 

Email: osub4a@bangor.ac.uk / charliegeorge.mg@gmail.com

Phone: +44 (0)7444 063 221

 

Trosolwg

Manylion Cyswllt

Diddordebau Ymchwil

Astudiaeth Ôl-raddedig: Mae gennym ddiddordeb mewn dylanwad ac effaith effeithiau rhyngweithiol cronobiolegol amseru bwyd anifeiliaid ochr yn ochr â microbiomau perfedd ar iechyd pysgod teleost. Ceisio meintioli effaith strategaethau bwydo â chyfyngiad amser ar dwf, tra hefyd yn nodweddu rhythmigrwydd microbiota perfedd pysgod o dan strategaethau bwydo amrywiol. Gyda'i gilydd, bydd hyn yn darparu dealltwriaeth sylfaenol newydd o sut y gellir defnyddio cronobioleg i ychwanegu at ddyframaeth gynaliadwy.


Ymchwil Aquaria Brambell:
Yn yr acwaria, mae ymchwil yn cynnwys arsylwi methylation a phlastigrwydd ên pharyngeal o fewn Cichlidau Affrica. Mae'r gwaith ymchwil a wnaed yn gofyn am groesfridio gwahanol rywogaethau wrth archwilio cyferbyniadau mewn marcwyr genetig trwy hybridization, gweithredu is-setiau dietegol ac archwilio plastigrwydd o fewn genau pharyngeal, tra hefyd yn cynnal rhaglenni bridio i gadw lefelau stoc o rywogaethau yn yr acwariwm yn barhaus.

Meysydd Ymchwil ac Allweddeiriau

Allweddeiriau

  • QL Zoology
  • QH301 Biology

Addysg / cymwysterau academaidd

Gweld graff cysylltiadau