Dr Eleri Jones

Darlithydd mewn Seicoleg Chwaraeon

Contact info

Ebost:eleri.s.jones@bangor.ac.uk

Ffon: 01248388415

Rwy'n ddarlithydd ac yn ymchwilydd mewn Seicoleg Chwaraeon, gyda diddordeb mewn mecanweithiau pryder a chysyniadoli ymateb pryder mewn chwaraeon. Rwyf hefyd yn ymchwilio i benderfynyddion seicolegol athletwyr rygbi undeb, chwaraeon anabledd ac effaith aml-ieithyddiaeth mewn chwaraeon.

Trosolwg

Yn dilyn gradd israddedig mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff (BSc, Lerpwl John Moores), a Meistr mewn Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Cordd (MSc, Prifysgol Bangor), cwblhaodd Eleri ai PhD yn 2013 o dan oruchwyliaeth yr Athro Richard Mullen (Prifysgol Morgannwg). Wrth astudio am ei PhD, bu Eleri hefyd yn gweithio fel Darlithydd mewn Seicoleg Chwareon a Hyforddi Chwaraeon ym Mhrifysgol Morgannwg (2008-2014). Penodwyd Eleri fel darlithydd Coleg Cymraeg Cenedlethol yn Ysgol Gwyddorau Chwareon, Iechyd ac Ymarfer Corff, Prifysgol Bangor yn 2014. 

Mae ymchwil Eleri yn canolbwyntio ar bryder perfformiad a sut mae athletwyr yn perfformio o dan bwysau. Mae ganddi hefyd ddiddordebau ymchwil mewn personoliaeth, hyfforddi, chwaraeon anabledd a dwyieithrwydd mewn chwaraeon a dysgu. Yn ogystal â'i diddordebau addysgu ac ymchwil, mae Eleri hefyd wedi'i achredu gyda Chymdeithas Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Prydain ac mae'n cefnogi athletwyr ieuenctid ac uwch mewn amrywiaeth o chwaraeon.

Teaching and Supervision (cy)

 • Ymddygiad Seicomodurol (Blwyddyn 1)
 • Sgiliau Academaidd (Blwyddyn 1)
 • Dulliau Ymchwil (Blwyddyn 1 a 2)
 • Seicoleg Chwaraeon Cymhwysol (Blwyddyn 2)
 • Straen a Pherfformiad (Blwyddyn 3)
 • Ymchwil yn Sgiliau Seicolegol (Blwyddyn 3)
 • Astudiaeth Annibynol (Meistr)

Mae Eleri yn arweinydd modiwl ar gyfer modiwl Seicoleg Chwaraeon Cymwhysol (Blwyddyn 2). Mae Eleri hefyd yn gorchwylio nifer o myfyrwyr ar modiwlau; Cynnig Prosiect (Blwyddyn 2), Prosicet Ymchwil (Blwyddyn 3 a MSc), Traethawd Hir (Blwyddyn 3 a MSc) a Astudiaeth Annibynol (Meistr). 

Gorchwyliaeth PhD - Jessica Mullan (2017 - presennol); Charlotte Hillyard (2017 - presennol, ar y cyd a Phrifysgol De Cymru).

 

Diddordebau Ymchwil

Mae fy ymchwil gyffredinol yn canolbwyntio ar bryder perfformiad ac yn deall agweddau ar sut y gall unigolion lwyddo mewn amgylcheddau cystadleuol chwaraeon. Mae gennyf hefyd ddiddordebau ymchwil mewn hyfforddi seicoleg, ymatebion seicoffisegol, ymwybyddiaeth rhyng-gipio, chwaraeon anabledd a dwyieithrwydd mewn chwaraeon.
 
Prosiectau cyfredol:
 • Creu modelau newydd aimesur pryder perfformiad.
 • Pryder hyfforddwr a'i berthynas â pherfformiad athletwyr 
 • Effaith llwyth hyfforddiant ar ganfyddiad o synhwyrau ffisiolegol, ymddygiad a lles mewn chwaraewyr rygbi undeb.
 • Y defnydd o sgiliau seicolegol mewn chwaraeon anabledd
 • Deall pwysigrwydd iaith mewn gwyddoniaeth chwaraeon a hyfforddi

Manylion Cyswllt

Ebost:eleri.s.jones@bangor.ac.uk

Ffon: 01248388415

Rwy'n ddarlithydd ac yn ymchwilydd mewn Seicoleg Chwaraeon, gyda diddordeb mewn mecanweithiau pryder a chysyniadoli ymateb pryder mewn chwaraeon. Rwyf hefyd yn ymchwilio i benderfynyddion seicolegol athletwyr rygbi undeb, chwaraeon anabledd ac effaith aml-ieithyddiaeth mewn chwaraeon.

Addysg / cymwysterau academaidd

 • 2016 - Profesiynol
 • 2014 - Profesiynol
 • 2013 - PhD , Seicoleg Chwaraeon
 • 2007 - MSc
 • 2006 - BSc

Cyhoeddiadau (9)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau