Mrs Gwawr Maelor

Darlithydd mewn Addysg Cymraeg

Aelodaeth

!!Visiting address

Safle'r Normal
Dinas
Ll57 2PQ
Bangor

Contact info

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Safle'r Normal

Dinas

Ffôn 01248383105

e-bôst: g.m.williams@bangor.ac.uk

Manylion Cyswllt

Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol

Safle'r Normal

Dinas

Ffôn 01248383105

e-bôst: g.m.williams@bangor.ac.uk

Trosolwg

 Darlithydd mewn addysg gynradd ac uwchradd ers 1993 yn y Coleg Normal cyn ymuno â’r Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor ym 1996 gan gyfrannu at y rhaglenni addysg gynradd ac uwchradd gan gynnwys technoleg gwybdoaeth mewn addysg, Astudiaethau Plentyndod a modiwl Llenyddiaeth plant, rhaglen MA. Derbyn Cymrodoriaeth Ddysgu, Prifysgol Bangor, 2007. Diddordeb penodol ym maes datblygu’r Gymraeg a chynllunio iaith o fewn Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon, dwyieithrwydd, iaith a chymwyseddau digidol a llenyddiaeth plant yng Nghymru.

Addysg / cymwysterau academaidd

  • BA , Gradd anrhydedd yn y Gymraeg a Thystysgrif Addysg i Raddedigion ym Mhrifysgol Bangor. Cyn-athrawes uwchradd yn Ysgol Uwchradd Bodedern a hyfforddwr cenedlaethol mewn agweddau ar addysgu iaith, sgiliau darllen a llenyddiaeth plant rhwng 1996-2011. Cyn-farciwr Safon Uwch, Cyd Bwyllgor Addysg Cymru. , Prifysgol Bangor
  • Arall , Tystysgrif Addysg i Raddedigion

Cyhoeddiadau (34)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (14)

Gweld y cyfan

Anrhydeddau (1)

Gweld y cyfan

Sylw ar y cyfryngau (1)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau