Cael mynediad i’r Gymraeg yn ystod pandemig COVID-19: heriau a chefnogaeth i aelwydydd di-Gymraeg

Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadAdroddiad Comisiwnadolygiad gan gymheiriaid

Mewn ymateb i bandemig COVID-19, cyllidodd Llywodraeth Cymru nifer obrosiectau ymchwil er mwyn helpu i ddeall effaith y pandemig ar ddysgu ac addysguyn ein hysgolion. Nod y prosiectau hyn oedd nodi'r ffactorau a effeithiodd arbrofiadau rhanddeiliaid allweddol amrywiol yn ystod y pandemig ac, yn benodol, suteffeithiodd y ffactorau hyn ar ymgysylltiad ag agweddau amrywiol ar addysgugartref ac ymdrechion i gyflwyno'r agweddau hynny.
Canlyniad gwaith ar y cyd rhwng tri Sefydliad Addysg Uwch (SAUau) (PrifysgolBangor, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) yw'rymchwil a gyflwynir yn yr adroddiad hwn a chasglwyd y data o rwydwaith ysgolionpartneriaeth y tri SAU.
Yn benodol, roedd y prosiect a gyflwynir yn yr adroddiad wedi ystyried effaithCOVID-19 ar ymgysylltiad dysgwyr â'r Gymraeg a/neu'r defnydd ohoni yn ysectorau cyfrwng Cymraeg/dwyieithog a chyfrwng Saesneg, gan ganolbwyntio'nbenodol ar blant a oedd yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg ond a oedd yn bywar aelwydydd di-Gymraeg.
Cyfieithiad o deitl y cyfraniadAccessing Welsh during theCovid-19 pandemic:challenges and support fornon-Welsh-speakinghouseholds
Iaith wreiddiolCymraeg
CyhoeddwrWelsh Government
Nifer y tudalennau144
ISBN (Argraffiad) 978 1 80391 792 4
StatwsCyhoeddwyd - 2022
Gweld graff cysylltiadau