Dr Ianto Gruffydd

Swyddog Ymchwil mewn Ieithyddiaeth (Cymraeg)

Contact info

Ebost: ianto.gruffydd@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 1248 388238

Lleoliad: Room 309, 37-41 College Road

Manylion Cyswllt

Ebost: ianto.gruffydd@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 1248 388238

Lleoliad: Room 309, 37-41 College Road

Trosolwg

Rydw i'n swyddog ymchwil ar y Tîm Ymchwil Agwedd Iaith. Diben ein hymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o'r berthynas rhwng agweddau siaradwyr a defnydd iaith rhwng gwahanol gymunedau o siaradwyr gan ddefnyddio dulliau echblyg ac ymhlyg. Rydw i hefyd yn arbennigo mewn agweddau tuag at gwahanol acenion o'r Gymraeg, yn benodol yn edrych ar sut mae acenion siaradwyr newydd ac acenion traddodiadol yn cael eu canfod yn gymdeithasol.

Roedd fy ymchwil doethurol ym maes amrywio a newid ieithyddol, ym archwilio sosioseineg Cymraeg Caerdydd. Ar hyn o bryd, rydw i'n gweithio ar brosiect South Wales Speech Yr Athro Mercedes Druham o Brifysgol Caerdydd yn dadansoddi sosioseineg gwahanol amrywiadau o Saesneg De Cymru.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn polisi a chynnal iaith, maes sy'n perthyn yn agos i agweddau a defnydd iaith. Yn benodol, archwilio defnydd iaith plant, newydd-ddyfodiaid a busnesau ar draw sawl cymuned yng Ngogledd Cymru.

 

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2022 - PhD , Astudiaeth o amrywio ieithyddol yng nghyd-destun adfywio ieithyddol yng Nghymraeg Caerdydd (2017 - 2022)
  • 2017 - BA , Cymraeg (2014 - 2017)

Cyhoeddiadau (6)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau