Dr Ianto Gruffydd

Swyddog Ymchwil mewn Ieithyddiaeth (Cymraeg)

Contact info

Ebost: ianto.gruffydd@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 1248 388238

Lleoliad: Room 309, 37-41 College Road

Manylion Cyswllt

Ebost: ianto.gruffydd@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 1248 388238

Lleoliad: Room 309, 37-41 College Road

Trosolwg

Rydw i'n swyddog ymchwil ar y Tîm Ymchwil Agwedd Iaith. Diben ein hymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o'r berthynas rhwng agweddau siaradwyr a defnydd iaith rhwng gwahanol gymunedau o siaradwyr gan ddefnyddio dulliau echblyg ac ymhlyg.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn polisi a chynnal iaith, maes sy'n perthyn yn agos i agweddau a defnydd iaith. Yn benodol, archwilio defnydd iaith plant, newydd-ddyfodiaid a busnesau ar draw sawl cymuned yng Ngogledd Cymru.

Roedd fy ymchwil doethurol ym maes amrywio a newid ieithyddol, ym archwilio sosioseineg Cymraeg Caerdydd. Yn fwy diweddar, rydw i wedi gweithio ar wahanol amrywiadau o Saesneg De Cymru mewn trefi tu allan o Gaerdydd.

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2022 - PhD , Astudiaeth o amrywio ieithyddol yng nghyd-destun adfywio ieithyddol yng Nghymraeg Caerdydd (2017 - 2022)
  • 2017 - BA , Cymraeg (2014 - 2017)

Cyhoeddiadau (4)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (5)

Gweld y cyfan

Sylw ar y cyfryngau (2)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau