Dr Jen Williams

Swyddog Ymchwil

Trosolwg

Mae Jen Roberts yn ymchwilydd yng Nghanolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Cymru. Mae ganddi ddiddordeb bwrw golwg dros ffyrdd o gefnogi pobl â dementia i fyw cystal â phosibl gyda’r diagnosis. Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio ar Astudiaeth Effaith Cymorth Dementia Prin (RDS), a ffocws ar sut mae pobl sy’n byw gyda dementia’n profi gwytnwch, a sut y profodd pobl y broses o gael diagnosis o ddementia yng Nghymru, a sut mae gwella hynny i bobl eraill yn y dyfodol. Mae Jen hefyd yn gweithio gyda grŵp Caban, sef grŵp o bobl yr effeithiodd dementia arnynt sy’n helpu arwain ymchwil, addysgu, creu adnoddau defnyddiol, a grŵp llywio Cyfeillgar i Ddementia Prifysgol Bangor.

Cyhoeddiadau (12)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (1)

  • Knowledge is power 2

    Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau