Dr Margiad Williams

Darlithydd mewn Addysg: Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid

Contact info

Ebost: margiad.williams@bangor.ac.uk

Ffôn: (01248) 383627

Trosolwg

Mae Margiad Williams yn Gyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Ei phrif ddiddordebau ymchwil ac arbenigedd yw gweithredu a gwerthuso, yn enwedig ymyriadau rhianta ac yn yr ysgol. Mae ganddi brofiad o werthuso ymyriadau mewn lleoliadau Cymraeg a Saesneg (gan gynnwys addysg, iechyd a’r sector cyhoeddus) yn ogystal ag mewn cyd-destunau rhyngwladol (e.e. De-ddwyrain Ewrop), ac mae wedi cyhoeddi’n eang yn y meysydd hyn. Mae ymyriadau wedi cynnwys rhaglenni gwrth-fwlio, datblygiad cymdeithasol-emosiynol plant, ac ymyriadau rheoli ymddygiad gan ddefnyddio dulliau cymysg mewn treialon dichonoldeb/peilot yn ogystal â hap-dreialon rheoledig pragmatig mawr. Mae hi'n gydweithredwr penodol ar gyfer y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i'r Boblogaeth, Iechyd a Lles. Mae hi wedi cyfrannu at sylw'r cyfryngau i S4C ar KiVa, rhaglen gwrth-fwlio a ddarperir yng Nghymru.

Manylion Cyswllt

Ebost: margiad.williams@bangor.ac.uk

Ffôn: (01248) 383627

Teaching and Supervision (cy)

XAE-2033 Researching Childhood

XAE-2070 Parenthood

XAC-2070 Rhianta

XAE-3023 Dissertation

XAC-3023 Traethawd Hir

Goruchwylio MA

Goruchwylio PhD

Addysg / cymwysterau academaidd

Cyhoeddiadau (33)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau