Dr Marguerite Hoerger

Darlithydd mewn Addysg Gwyddoniaeth

  1. ESRC IAA Implementation of the British Early Special Schools Teaching (BESST) model in maintained special needs schools

    Marguerite Hoerger (Cyfranogwr), Corinna Grindle (Cyfranogwr), Michelle Slater (Cyfranogwr), Ginney Gellard (Cyfranogwr), Ceri Wyn Thomas (Cyfranogwr) & Donna Rees Roberts (Cyfranogwr)

    Effaith: Cymdeithasol, Ansawdd Bywyd / Iechyd, Polisi a Gwasanaethau Cyhoeddus, Economegol