Professor Martina Feilzer

Deon y Coleg / Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Contact info

Swydd: Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

E-bost: m.feilzer@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 (0) 1248 388171

Lleoliad: Ystafell 113.4, Main Arts Mezzanine

Manylion Cyswllt

Swydd: Athro mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

E-bost: m.feilzer@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 (0) 1248 388171

Lleoliad: Ystafell 113.4, Main Arts Mezzanine

Trosolwg

Fe wnaeth Martina Feilzer astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Tübingen cyn gwneud gradd MSc mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Caeredin yn 1999, a DPhil ar ddylanwad y cyfryngau ar ddirnadaeth y cyhoedd o drosedd a chyfiawnder troseddol ym Mhrifysgol Rhydychen yn 2008.   Bu'n gweithio fel swyddog ymchwil yn y Ganolfan Troseddeg, Prifysgol Rhydychen, am chwe blynedd ar amrywiol brojectau a gyllidwyd gan y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, y Swyddfa Gartref a Sefydliad Nuffield.

Ymunodd â'r Ysgol yn 2007 ac ers hynny mae wedi ymgymryd â nifer o brojectau ymchwil yn ymwneud â'r ffordd mae'r system cyfiawnder troseddol yn gweithredu yng Ngogledd Cymru, yn cynnwys plismona a pholisi ar gosbi.  Mae peth o'r ymchwil yn ymwneud â thimau ymchwil cydweithredol, rhyngddisgyblaethol ar draws Cymru, yn ogystal â myfyrwyr ôl-radd yn yr Ysgol.  Mae Martina'n aelod o Ganolfan Cymdeithas Sifil WISERD, a gyllidir gan ESRC, ac mae'n gydlynydd rhwydwaith yng Nghanolfan Troseddu a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru.

Diddordebau Ymchwil

Teaching and Supervision (cy)

Martina accepts PhD students in the following areas:

-Public opinion/narratives of criminal justice

Arall

Cyhoeddiadau (50)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (16)

Gweld y cyfan

Sylw ar y cyfryngau (2)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau