Dr Myfanwy Davies

Pennaeth Sicrhau Ansawdd a Dilysu, Darlithydd

Contact info

 

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddor Cymdeithas/Unded Sicrhau Ansawdd

01248 382140

@DrMyfanwyDavies

  1. 2016
  2. Informal childcare and childcare choice in Wales

    Awdur: Dallimore, D., 30 Tach 2016

    Goruchwylydd: Davies, M. (Goruchwylydd)

    Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth