Mrs Rhian Tomos

Darlithydd - Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid (arwain ar gyfrwng Cymraeg)

Contact info

Yn dilyn cyfnod o addysgu Cymraeg a Ffrangeg yn ysgol Pantycelyn Llanymddyfri, ymunais â chwmni cyfieithu Trosol ac ysgwyddo cyfrifoldeb am gyfieithu a marchnata'r Cwmni. Ers hynny, rwyf wedi addysgu Cymraeg a Ffrangeg mewn nifer o ysgolion uwchradd yng Ngwynedd, wedi arwain tîm cefnogi Cabinet Cyngor Gwynedd ac wedi gweithio fel Rheolwr Prosiect ym maes trefniadaeth ysgolion.

Rwyf bellach yn ddarlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid ac yn Arweinydd Academaidd ar farchnata'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

Manylion Cyswllt

Yn dilyn cyfnod o addysgu Cymraeg a Ffrangeg yn ysgol Pantycelyn Llanymddyfri, ymunais â chwmni cyfieithu Trosol ac ysgwyddo cyfrifoldeb am gyfieithu a marchnata'r Cwmni. Ers hynny, rwyf wedi addysgu Cymraeg a Ffrangeg mewn nifer o ysgolion uwchradd yng Ngwynedd, wedi arwain tîm cefnogi Cabinet Cyngor Gwynedd ac wedi gweithio fel Rheolwr Prosiect ym maes trefniadaeth ysgolion.

Rwyf bellach yn ddarlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid ac yn Arweinydd Academaidd ar farchnata'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 1988 - BA , Gradd BA mewn Cymraeg (2:1) (1985 - 1988)

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (9)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau