Mrs Rhian Tomos

Cyfarwyddwr Parneriaethau Ysgolion a Datblygiad Professiynol Parhaus i Athrawon

Contact info

Yn dilyn cyfnod o addysgu Cymraeg a Ffrangeg yn ysgol Pantycelyn Llanymddyfri, ymunais â chwmni cyfieithu Trosol ac ysgwyddo cyfrifoldeb am gyfieithu a marchnata'r Cwmni. Ers hynny, rwyf wedi addysgu Cymraeg a Ffrangeg mewn nifer o ysgolion uwchradd yng Ngwynedd, wedi arwain tîm cefnogi Cabinet Cyngor Gwynedd ac wedi gweithio fel Rheolwr Prosiect ym maes trefniadaeth ysgolion.

Rwyf bellach yn ddarlithydd mewn Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid ac yn Arweinydd Academaidd ar farchnata'r Ysgol Addysg a Datblygiad Dynol.

 1. 2019
 2. Sioe Addysg Genedlaethol / National Education Show

  Rhian Tomos (Cyfrannwr)

  25 Hyd 2019

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 3. Skills Cymru Caerdydd a Llandudno

  Rhian Tomos (Trefnydd)

  Hyd 2019

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 4. Wythnos Sgiliau/Skills Week, Ysgol Bodedern

  Rhian Tomos (Siaradwr)

  8 Gorff 201912 Gorff 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 5. DPP i Benaethiaid 6ed dosbarth Gogledd Cymru

  Rhian Tomos (Siaradwr)

  2 Gorff 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 6. Meithrin Lles a Dycnwch Myfyrwyr / Fostering Well-being and Resilience in Students

  Rhian Tomos (Siaradwr)

  2 Gorff 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 7. Croesawu Ysgol Tremeirchion i'r Ysgol Addysg

  Rhian Tomos (Siaradwr)

  27 Meh 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 8. Addysg yng Ngogledd Cymru: gweledigaeth y rhanbarth / 'Education in North Wales: the regional mission'

  Rhian Tomos (Cyfrannwr)

  21 Meh 2019

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 9. Cynhadledd 6ed dosbarth, Prifysgol Bangor

  Rhian Tomos (Siaradwr)

  20 Meh 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 10. Mentora mewn Addysg

  Rhian Tomos (Trefnydd)

  5 Maw 2019

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn gweithdy, seminar, cwrs