Ms Sara Borda Green

Cynorthwywyr Addysgu Graddedig Cyfrwng Cymraeg mewn Sbaeneg

Overview (cy)

Rwyf yn wreiddiol o Trevelin yn Yr Ariannin, ac fe wnes i gael gradd BA mewn Gwyddorau Cyfathrebu gyda gogwydd at Bolisïau Cyhoeddus a Chynllunio Cyfathrebu yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithas, Prifysgol Buenos Aires (PBA). Cyn graddio, bûm hefyd yn gweithio fel Cynorthwywr Dysgu Cyfryngau Digidol ac Ymchwilydd gyda chyd-fyfyrwyr a staff. Ar ôl graddio, symudais yn ôl i Batagonia a bûm yn gweithio am dair blynedd gyda dathliadau pen-blwydd y wladfa Gymreig yno yn 150 oed.  Bûm hefyd yn dysgu Sbaeneg, Saesneg, Cymraeg ac ysgrifennu creadigol, ac yn cyd-drefnu gorsaf radio ysgol. Yn 2016-2017 cwblheais MA mewn Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, lle'r edrychais ar y ffordd y saernir gofodoldeb mewn straeon byrion cyfoes Cymraeg a ysgrifennwyd gan awduron benywaidd. Ymchwiliais hefyd i ffuglen a barddoniaeth R. Bryn Williams a'u perthynas gref â'r phortreadau cyfoes o Batagonia yng Nghymru. Cyfunodd y traethawd hir fy niddordeb mewn llenyddiaeth gyfoes Gymraeg a'm cefndir ym maes astudiaethau cyfryngau. Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio tuag at radd PhD mewn Ieithoedd Modern yn yr Ysgol Lenyddiaethau, Ieithoedd ac Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Mae fy mhroject, dan oruchwyliaeth Dr. David Miranda-Barreiro, yn canolbwyntio ar sut mae'r diwylliant Cymraeg yn portreadu Patagonia. Yn ogystal â'r gwaith academaidd, dros y blynyddoedd diwethaf rwyf wedi datblygu diddordeb mewn ysgrifennu creadigol yn Gymraeg, ac rwyf wedi ennill tair cadair farddol ac un wobr telyn yn y tair prif Eisteddfod ym Mhatagonia.

Diddordebau Ymchwil

Llenyddiaeth Gyfoes Ariannin a De America, Llenyddiaeth Gymraeg, y diwylliant Cymreig ym Mhatagonia, astudiaethau cyfryngau, cyfryngau digidol a chymdeithas, astudiaethau diwylliannol, daearyddiaeth gymdeithasol, astudiaethau gender, ysgrifennu creadigol yn Sbaeneg a Chymraeg.

BA

Ar gyfer fy nhraethawd hir BA astudiais Orsai, cylchgrawn llenyddol o'r Ariannin (2010-2014, 2017-), a oedd yn cyfuno arferion cyhoeddi traddodiadol ac arloesol gan greu ystod eang o brofiadau analog  a digidol i'w ddarllenwyr.

MA

Dilynodd fy nhraethawd MA fy ngwaith BA trwy ganolbwyntio ar ddadansoddiad o'r cylchgronau llenyddol Cymraeg O'r Pedwar Gwynt a Y Stamp, sy'n cyfuno cyhoeddiadau printiedig ac ar-lein.

Other (cy)

Seminarau

-          ‘Rôl y corff yn realaeth hudol tair stori gyfoes Gymraeg a chymhariaeth gryno gydag un stori gyfoes o'r Ariannin’. Papur a gyflwynwyd yn Symposiwm y Stori Fer, 2017,Prifysgol Caerdydd, Caerdydd

-          ‘A pesar de todo y todos, todavía estamos aquí: GALESES POR 150 AÑOS’. Papur a gyflwynwyd yn VI Foro de Historia de los Galeses en la Patagonia, 2014, Puerto Madryn, Ariannin

-          ‘Seminario Cultura y Media. ¿El paréntesis de Gutenberg?’. Tîm cynhyrchu y 5ed Seminar Diwylliant a Chyfryngau ar greadigrwydd, technolegau newydd a thueddiadau newydd mewn  celf a chynhyrchu amlgyfrwng, 2010, Centro Cultural San Martín, Buenos Aires, Yr Ariannin

 

Ysgrifennu academaidd

-          ‘A pesar de todo y todos, todavía estamos aquí: GALESES POR 150 AÑOS’. Borda Green, S ac Alonso, J 2018, papur a gyflwynwyd yn wreiddiol yn‘VI Foro de Historia de los Galeses en la Patagonia in 2014’ (6ed Fforwm Hanes Cymreig Patagonia), tt 17-38

-          ‘Impresiones sobre el ultimo ¿teórico?’. Borda Green S a Barreto M 2012, yn Edupunk Aplicado. Emprender para emprender, tt 157-167

 

Ysgrifennu Creadigol

-          ‘Richard Jones Berwyn’ 2018, yn Galesa, Diario Jornada

-          'Nant y Pysgod' 2018, yn Y Stamp

         'Cofio' 2017, yn Y Stamp

-          'Alawon Rhagfyr y Mwnt' 2017, yn Y Stamp, cyfrol 1.

-          'Y Wladfa ddoe, heddiw ac yfory' 2015, yn Cyfansoddiadau a Beriniadaethau Eisteddfod Genedlaethol 2015

Gweld graff cysylltiadau