Mr Stefano Ghazzali

Eiriolwr Technoleg a Systemau

Contact info

Stefano Ghazzali FLPI,FHEA,FRSA,FITOL
Lladmerydd Technoleg a Systemau
Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr
E-bost: s.ghazzali@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1248 38 8226
Ffôn symudol: +44 (0) 787 9696 848
Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Trosolwg

Mae Stefano yn Dechnolegydd Addysg ac mae ganddo dros 18 mlynedd o brofiad yn y maes. Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu dulliau dysgu ar-lein arloesol a’u rhoi ar waith. Ar hyn o bryd mae’n gweithio i Brifysgol Bangor yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr.

Cyn hynny gweithiai yn Ysgol Busnes Bangor fel Technolegydd Dysgu ar MBA y Bancwyr Siartredig. O flaen hynny wedyn gweithiai fel Rheolwr Datblygu Rhaglenni yn Ysgol Busnes Manceinion lle roedd yn gyfrifol am yr holl faterion addysgol a thechnolegol ar yr holl gyrsiau MBS, MBA a DBA. Roedd Stefano hefyd yn aelod o Dîm Uwch Reolwyr MBS ac mae’n  Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA), yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA), yn Gymrawd y Sefydliad Dysgu a Pherfformio (FLPI) ac yn Cymrawd y Sefydliad Hyfforddiant a Dysgu Galwedigaethol (FITOL).

Ymysg diddoredebau gwaith Stefano y mae Amgylcheddau Dysgu Personol, Dysgu ar y Cyd, dysgu myfyriwr ganolog ac mae fy niddordebau technolegol yn Web 2.0, Cloddio Data, SQL, Cronfeydd Data Perthynol, XML, Canolwedd a Chyfieithu Peirianyddol.

Manylion Cyswllt

Stefano Ghazzali FLPI,FHEA,FRSA,FITOL
Lladmerydd Technoleg a Systemau
Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr
E-bost: s.ghazzali@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0) 1248 38 8226
Ffôn symudol: +44 (0) 787 9696 848
Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

Meysydd Ymchwil ac Allweddeiriau

Allweddeiriau

  • L Education (General)
  • LB2300 Higher Education
  • QC Physics

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2017 - Profesiynol
  • 2012 - Profesiynol
  • 2009 - Profesiynol
  • 2008 - Profesiynol
  • 2008 - Profesiynol
  • 2000 - Arall , Prifysgol Bangor
  • 1998 - Arall (1994 - 1998)

Cyhoeddiadau (5)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (10)

Gweld y cyfan

Anrhydeddau (1)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau