Interview by online magazine Nationalia, published by the Centre Internacional Escarre per a les Minories Etniques i les Nacions (Barcelona, Catalonia, Spain). Title: "El 'país de países' que reclama Podem és una vella idea d'Ortega y Gasset"