Standard Standard

HarvardHarvard

APA

CBE

MLA

VancouverVancouver

Author

RIS

TY - BOOK

T1 - Byw yn dda yn hirach

T2 - Y ddadl economaidd dros fuddsoddi yn iechyd a llesiant pobl hŷn yng Nghymru

AU - Edwards, Rhiannon

AU - Spencer, Llinos

AU - Bryning, Lucy

AU - Anthony, Bethany

PY - 2018/7/30

Y1 - 2018/7/30

N2 - Comisiynwyd yr adroddiad annibynnol hwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn edrych ar y dystiolaeth economaidd sy’n gysylltiedig â buddsoddi mewn pobl hŷn sy’n byw yng Nghymru. Fel economegwyr iechyd, rydym yn canolbwyntio ar dystiolaeth sy’n ymwneud â chostau materion economaidd i’r sector cyhoeddus a chymdeithas yn ehangach, ynghyd â’r dystiolaeth ynghylch yr adenillion ar fuddsoddiad neu pa mor gost-effeithiol yw ymyriadau a wneir ar sail tystiolaeth sy’n ceisio mynd i’r afael â’r materion hyn. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno tystiolaeth gadarn, o’r gymuned ryngwladol a’r Deyrnas Unedig, ynghylch yr adenillion ar fuddsoddiad a pha mor gost-effeithiol yn gymharol yw neilltuo adnoddau’r sector cyhoeddus ar gyfer rhaglenni ac arferion sy’n cefnogi pobl hŷn. Pan fydd hynny’n bosibl, rydym wedi dangos sut y byddai’r dystiolaeth o arbedion posibl o’r ymyriadau yn berthnasol yng nghyd-destun presennol Cymru, gan drosi arian cyfred, rhoi ystyriaeth i chwyddiant a graddio ffigurau (gweler yr adran ar fethodoleg yr adolygiad cyflym a’r gwaith dadansoddi isod). Y nod oedd y byddai ein cynulleidfa’n cynnwys cyrff iechyd cyhoeddus ac asiantaethau eraill yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon; y saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru; llywodraeth leol Cymru a’r trydydd sector. Mae’r sefydliadau hyn i gyd yn cefnogi neu’n cael budd o’r bobl hŷn sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd, neu fe allent wneud hynny yn y dyfodol.

AB - Comisiynwyd yr adroddiad annibynnol hwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn edrych ar y dystiolaeth economaidd sy’n gysylltiedig â buddsoddi mewn pobl hŷn sy’n byw yng Nghymru. Fel economegwyr iechyd, rydym yn canolbwyntio ar dystiolaeth sy’n ymwneud â chostau materion economaidd i’r sector cyhoeddus a chymdeithas yn ehangach, ynghyd â’r dystiolaeth ynghylch yr adenillion ar fuddsoddiad neu pa mor gost-effeithiol yw ymyriadau a wneir ar sail tystiolaeth sy’n ceisio mynd i’r afael â’r materion hyn. Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno tystiolaeth gadarn, o’r gymuned ryngwladol a’r Deyrnas Unedig, ynghylch yr adenillion ar fuddsoddiad a pha mor gost-effeithiol yn gymharol yw neilltuo adnoddau’r sector cyhoeddus ar gyfer rhaglenni ac arferion sy’n cefnogi pobl hŷn. Pan fydd hynny’n bosibl, rydym wedi dangos sut y byddai’r dystiolaeth o arbedion posibl o’r ymyriadau yn berthnasol yng nghyd-destun presennol Cymru, gan drosi arian cyfred, rhoi ystyriaeth i chwyddiant a graddio ffigurau (gweler yr adran ar fethodoleg yr adolygiad cyflym a’r gwaith dadansoddi isod). Y nod oedd y byddai ein cynulleidfa’n cynnwys cyrff iechyd cyhoeddus ac asiantaethau eraill yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon; y saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru; llywodraeth leol Cymru a’r trydydd sector. Mae’r sefydliadau hyn i gyd yn cefnogi neu’n cael budd o’r bobl hŷn sy’n byw yng Nghymru ar hyn o bryd, neu fe allent wneud hynny yn y dyfodol.

KW - byw yn dda

KW - hirach

KW - y ddadl economaidd

KW - iechyd

KW - llesiant

KW - pobl hyn

KW - Cymru

KW - yng Nghymru

KW - CHEME

UR - http://cheme.bangor.ac.uk/documents/Byw%20yn%20dda%20yn%20hirach%20CHEME%20Prifysgol%20Bangor%202018.pdf

M3 - Adroddiad Comisiwn

SN - 978-1-84220-157-2

BT - Byw yn dda yn hirach

ER -