Adolygiad o dair cyfrol, dwy ohonynt am gyfnod yr Ail Ryfel Byd, a'r llall am flynyddoedd y Rhyfel Byd Cyntaf a'r deuddeng mlynedd dilynol.
Original languageWelsh
Pages (from-to)56-7
Number of pages2
JournalBarn
Issue number608
Publication statusPublished - 2013
View graph of relations