Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau gwerthusiad proses o'r
rhaglen Cymraeg i Blant, rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru gyda’r
nod o gynyddu nifer y plant mewn addysg cyfrwng Cymraeg a chyfrannu at
weledigaeth Llywodraeth Cymru o gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050.
Cafodd Ymchwil Arad, gan weithio gyda Phrifysgol Bangor, ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i ymgymryd â’r .gwerthusiad proses


Original languageWelsh
PublisherWelsh Government
Publication statusPublished - 12 Feb 2019
View graph of relations