Hiliaeth a Chymreictod

Research output: Contribution to journalArticle

Electronic versions

Documents

Links

Ysgrif yn trafod agweddau tuag at hil o fewn y Gymru Gymraeg. Mae'r erthygl yn herio'r tueddiad i ymdrin a Chymreictod fel hunaniaeth ethnig leiafrifol. Mae'n cymharu y tueddiad yma gyda'r modd y symudodd y Gwyddelod yn America o fod yn rhywbeth llai na gwyn, i fod yn wyn. Mae hefyd yn edrych ar drafodaeth o hiliaeth yng ngwaith Ta-Nehisi Coates a James Baldwin, gan edrych ar sut mae ei cysyniad nhw o "fod yn wyn" yn adlewyrchu ar brofiad y Cymry Cymraeg.
Original languageWelsh
Pages (from-to)29-33
JournalO'r Pedwar Gwynt
Issue number8
Publication statusPublished - 30 Nov 2018

Total downloads

No data available
View graph of relations