Llawlyfr Technolegau Iaith

Research output: Book/ReportBook

Electronic versions

Mae’r llawlyfr hwn yn esbonio beth yw technolegau iaith ac yn ddisgrifio rhai o’r cydrannau mwyaf sylweddol yn ogystal â cheisio egluro’r dulliau a ddefnyddir i'w gwireddu. Mae wedi’i fwriadu ar gyfer myfyrwyr, datblygwyr, academyddion, swyddogion polisi, ac eraill sydd heb gefndir yn y maes ond sydd eisiau deall mwy am feysydd pwysig prosesu iaith naturiol, deallusrwydd artiffisial, technoleg cyfieithu a thechnoleg lleferydd.
Original languageWelsh
PublisherColeg Cymraeg Cenedlaethol
ISBN (Electronic)978-1-911528-21-0
Publication statusPublished - 2019
View graph of relations