Standard Standard

HarvardHarvard

APA

CBE

MLA

VancouverVancouver

Author

RIS

TY - BOOK

T1 - Lles mewn gwaith

T2 - Y dadleuon economaidd dros fuddsoddi mewn iechyd a lles y gweithlu yng Nghymru

AU - Edwards, Rhiannon Tudor

AU - Spencer, Llinos

AU - Anthony, Bethany

AU - Bryning, Lucy

PY - 2019/10/17

Y1 - 2019/10/17

N2 - Mae'r adroddiad lles mewn gwaith wedi canolbwyntio ar y dadleuon economaidd sy'n berthnasol i 1. Gweithlu amrywiol a chynhwysol yng Nghymru; 2. Gwerthfawrogi gweithwyr, a chadw’n iach ar gyfer gweithlu cost-effeithiol; 3. Diweithdra a dychwelyd i’r gwaith. Er bod y gyfradd ddiweithdra yn isel ar hyn o bryd, mae yna resymau eraill dros lai o gynhyrchiant fel absenoldeb a phresenoldeb yn effeithio ar lefel cynhyrchiant yng Nghymru. Mae adolygiad cyflym o lenyddiaeth fyd-eang wedi dangos bod mentrau cyflogwyr a all fod yn gost-effeithiol o ran lleihau faint o ddiwrnodau cynhyrchiant a gollir oherwydd salwch neu anabledd, yn ymwneud yn bennaf â rheoli cyflyrau cyhyrysgerbydol a phroblemau iechyd meddwl cyffredin. Mae lles staff yn ffactor pwysig mewn cynhyrchiant yn y gweithle. Mae problemau iechyd meddwl cyffredin fel pryder, iselder ysbryd a straen na ellir ei reoli, yn effeithio ar un o bob chwech o weithwyr yng Nghymru bob blwyddyn. Ledled y DU, Cymru sydd â'r gyfradd uchaf o absenoldeb salwch ar 2.7% sydd 0.8% yn uwch na chyfartaledd y DU o 1.9%. Gall delio â materion iechyd y gellir eu hatal, ymddygiadau afiach, a lleihau'r risg o anafiadau leihau marwolaethau cynamserol a chadw llawer o bobl sy'n gweithio yn y gwaith am gyfnod hirach. Gall lliniaru ffactorau risg fel problemau iechyd meddwl, dewisiadau ffordd o fyw sy'n niweidio iechyd, dibyniaeth a straen wella iechyd ac arwain at arbedion sylweddol dros orwelion tymor byr a thymor hir i'r GIG, Llywodraeth Cymru a chyflogwyr yng Nghymru. Mae'n bwysig gwerthuso ymyriadau o ran canlyniadau iechyd a chanlyniadau economaidd er mwyn gwella cynhyrchiant y gweithlu yng Nghymru.

AB - Mae'r adroddiad lles mewn gwaith wedi canolbwyntio ar y dadleuon economaidd sy'n berthnasol i 1. Gweithlu amrywiol a chynhwysol yng Nghymru; 2. Gwerthfawrogi gweithwyr, a chadw’n iach ar gyfer gweithlu cost-effeithiol; 3. Diweithdra a dychwelyd i’r gwaith. Er bod y gyfradd ddiweithdra yn isel ar hyn o bryd, mae yna resymau eraill dros lai o gynhyrchiant fel absenoldeb a phresenoldeb yn effeithio ar lefel cynhyrchiant yng Nghymru. Mae adolygiad cyflym o lenyddiaeth fyd-eang wedi dangos bod mentrau cyflogwyr a all fod yn gost-effeithiol o ran lleihau faint o ddiwrnodau cynhyrchiant a gollir oherwydd salwch neu anabledd, yn ymwneud yn bennaf â rheoli cyflyrau cyhyrysgerbydol a phroblemau iechyd meddwl cyffredin. Mae lles staff yn ffactor pwysig mewn cynhyrchiant yn y gweithle. Mae problemau iechyd meddwl cyffredin fel pryder, iselder ysbryd a straen na ellir ei reoli, yn effeithio ar un o bob chwech o weithwyr yng Nghymru bob blwyddyn. Ledled y DU, Cymru sydd â'r gyfradd uchaf o absenoldeb salwch ar 2.7% sydd 0.8% yn uwch na chyfartaledd y DU o 1.9%. Gall delio â materion iechyd y gellir eu hatal, ymddygiadau afiach, a lleihau'r risg o anafiadau leihau marwolaethau cynamserol a chadw llawer o bobl sy'n gweithio yn y gwaith am gyfnod hirach. Gall lliniaru ffactorau risg fel problemau iechyd meddwl, dewisiadau ffordd o fyw sy'n niweidio iechyd, dibyniaeth a straen wella iechyd ac arwain at arbedion sylweddol dros orwelion tymor byr a thymor hir i'r GIG, Llywodraeth Cymru a chyflogwyr yng Nghymru. Mae'n bwysig gwerthuso ymyriadau o ran canlyniadau iechyd a chanlyniadau economaidd er mwyn gwella cynhyrchiant y gweithlu yng Nghymru.

KW - lles

KW - gwaith

KW - llesiant

KW - economeg

KW - iechyd

KW - buddsoddi

KW - gweithlu

KW - Cymru

KW - yng Nghymru

KW - dadleuon

KW - economaidd

M3 - Adroddiad Comisiwn

SN - 978-1-84220-173-2

BT - Lles mewn gwaith

PB - Bangor University

CY - Bangor

ER -