‘Yn y gyfrol arloesol hon, mae Gareth Evans-Jones yn taflu goleuni llachar nid yn unig ar feddylfryd un dosbarth o’n cyd-Gymry ar adeg dyngedfennol yn ei hanes, ond ar gwestiynau oesol ynghylch moesoldeb cyhoeddus a chyfiawnder cymdeithasol. Yn ogystal â chyfrannu at hanes ein llên, mae’r gyfrol yn gyfraniad amhrisiadwy at wyddor esboniadaeth feiblaidd Gymraeg. Rhwng popeth, mae hon yn astudiaeth ddisglair iawn.’
Yr Athro Emeritws D. Densil Morgan, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Original languageWelsh
Place of PublicationCaerdydd
PublisherGwasg Prifysgol Cymru
Number of pages368
ISBN (Electronic)9781786838858
ISBN (Print)9781786838834
Publication statusPublished - Sep 2022

Publication series

NameCyfres y Meddwl a'r Dychymyg Cymreig
PublisherGwasg Prifysgol Cymru
View graph of relations