Dr Christopher Saville

Clinical Lecturer

Contact info

c.saville@bangor.ac.uk

Contact Info (cy)

c.saville@bangor.ac.uk

Diddordebau Ymchwil

Mi wna i gyfiethu fy niddordeb ymchwil mor fuan a phosib!

Teaching and Supervision (cy)

Mi wna i gyfiethu fy nysgu mor fuan a phosib!

Other (cy)

Dw i'n dysgu Cymraeg a chroseo i ti gysylltu efo fi yn y Gymraeg neu Saesneg.

Addysg / cymwysterau academaidd

Gweld graff cysylltiadau