Dr Christopher Saville

Uwch Darlithydd Clinigol

Contact info

c.saville@bangor.ac.uk

Manylion Cyswllt

c.saville@bangor.ac.uk

Diddordebau Ymchwil

Mae gen i ddiddordeb mewn sut mae ein hunaniaethau a lle dan ni'n byw yn rhyngweithio i siapio ein iechyd corfforol a meddwl. yn benodol, dwi wedi bod yn gweithio ar y pynciau canlynol:

  1. Sut mae bod mewn lleiafrif ar gyfer rhan pwysig o'ch hunaniaith yn effeithio'ch iechyd meddwl?
  2. Sut mae gwaddol diwydiant glo Cymru parhau i effeithio ein iechyd?
  3. Pa ffactorau cymdeithasol sy'n gysylltiol â penderfyniadau dynion i ddefnyddio steroidau anabolig?

Yn bennaf, ymchwilydd meintiol ydw i, yn defynddio cymysg o ddata arolwg, gwyliadwraeth iechyd, adaeryddol; ond dw i'n mwynhau cydweithio gydag ymchwilwyr ansoddol ar brosiectau ymchwil dull cymysg.

 

epidemioleg gymdeithasol iechyd meddwl ac ymddygiadau iechyd, yn enwedig anghydraddoldebau daeryddol mwen iechyd meddwl, y perthynas rhwng hunaniaeth ac iechyd, a mesur yr effaith iechyd meddwl o ddigwyddiadau gwleidyddol cymdeithasol.

Teaching and Supervision (cy)

Mi wna i gyfiethu fy nysgu mor fuan a phosib!

Arall

Dw i'n bron a rhugl yn Gymraeg a chroseo i ti gysylltu efo fi yn y Gymraeg neu Saesneg.

Addysg / cymwysterau academaidd

Cyhoeddiadau (40)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (5)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau