Mrs Delyth Prys

Pennaeth Technolegau Iaith

Aelodaeth

Dolenni cyswllt

Contact info

Delyth Prys
Pennaeth Uned Technolegau Iaith
Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr
E-bost: d.prys@bangor.ac.uk
Ffôn: +44 (0)1248 382800
Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG

  1. Welsh Lexicography and Terminology

    Delyth Prys (Cyfranogwr)

    Effaith: Diwilliannol, Polisi a Gwasanaethau Cyhoeddus, Technegol