Ms Giovanna Culeddu

Swyddog Ymchwil

Contact info

Ardudwy

Normal Site

Bangor University

Holyhead Road

Bangor

Wales

LL57 2PZ

 

e-mail: g.culeddu@bangor.ac.uk

Tel: +44 (0)1248 388439

Web: http://cheme.bangor.ac.uk

Mae Giovanna yn Swyddog Ymchwil mewn Ffarmaco-economeg yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau gyda chefndir mewn dulliau ymchwil ac ystadegau. Cyn y swydd hon bu Giovanna yn gweithio fel ymchwilydd i Gyngor Dinas Manceinion. Mae ganddi MSc mewn Dulliau Ymchwil ac Ystadegau o Brifysgol Manceinion a gradd MA mewn Datblygu Rhyngwladol: tlodi, gwrthdaro ac ailadeiladu o Brifysgol Manceinion. Mae hi'n ymchwilydd meintiol hyfforddedig, gyda ffocws penodol ar fodelu setiau data mawr i gynnal dadansoddiad ystadegol trwy gymhwyso modelau aml-lefel a dadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol. Ymunodd Giovanna â CHEME yn 2015 a dechrau gweithio ar sawl prosiect. Cyfrannodd Giovanna at ddadansoddiad economeg iechyd mewn treial clinigol o’r enw SYCAMORE, oedd yn dreial rheoledig ar hap aml-ganolfan ar gyfer cleifion ag uveitis sy'n gysylltiedig ag arthritis idiopathig pobl ifanc. Hi yw cyd-awdur adroddiad HTA SYCAMORE a'r papur economeg iechyd cysylltiedig. Yn ddiweddar, cyfrannodd Giovanna at ddadansoddiad economeg iechyd treial clinigol o’r enw BASICS ac mae'n gyd-awdur y llawysgrif HTA gysylltiedig a'r papur annibynnol (mae'r ddau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd). Mae Giovanna yn ymgymryd â PhD mewn Ffarmaco-economeg fel ymgeisydd staff. Bydd ei thesis yn archwilio cymhwysedd gwahanol ddulliau ystadegol (dull mynych yn erbyn Bayesaidd) ar gyfer dadansoddiadau cost-effeithiolrwydd ar sail treial.

Manylion Cyswllt

Trosolwg

Manylion Cyswllt

Mae Giovanna yn Swyddog Ymchwil mewn Ffarmaco-economeg yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau gyda chefndir mewn dulliau ymchwil ac ystadegau. Cyn y swydd hon bu Giovanna yn gweithio fel ymchwilydd i Gyngor Dinas Manceinion. Mae ganddi MSc mewn Dulliau Ymchwil ac Ystadegau o Brifysgol Manceinion a gradd MA mewn Datblygu Rhyngwladol: tlodi, gwrthdaro ac ailadeiladu o Brifysgol Manceinion. Mae hi'n ymchwilydd meintiol hyfforddedig, gyda ffocws penodol ar fodelu setiau data mawr i gynnal dadansoddiad ystadegol trwy gymhwyso modelau aml-lefel a dadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol. Ymunodd Giovanna â CHEME yn 2015 a dechrau gweithio ar sawl prosiect. Cyfrannodd Giovanna at ddadansoddiad economeg iechyd mewn treial clinigol o’r enw SYCAMORE, oedd yn dreial rheoledig ar hap aml-ganolfan ar gyfer cleifion ag uveitis sy'n gysylltiedig ag arthritis idiopathig pobl ifanc. Hi yw cyd-awdur adroddiad HTA SYCAMORE a'r papur economeg iechyd cysylltiedig. Yn ddiweddar, cyfrannodd Giovanna at ddadansoddiad economeg iechyd treial clinigol o’r enw BASICS ac mae'n gyd-awdur y llawysgrif HTA gysylltiedig a'r papur annibynnol (mae'r ddau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd). Mae Giovanna yn ymgymryd â PhD mewn Ffarmaco-economeg fel ymgeisydd staff. Bydd ei thesis yn archwilio cymhwysedd gwahanol ddulliau ystadegol (dull mynych yn erbyn Bayesaidd) ar gyfer dadansoddiadau cost-effeithiolrwydd ar sail treial.

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2015 - MSc
  • 2008 - MA
Gweld graff cysylltiadau