Ms Giovanna Culeddu

Research Officer

Contact info

Ardudwy

Normal Site

Bangor University

Holyhead Road

Bangor

Wales

LL57 2PZ

 

e-mail: g.culeddu@bangor.ac.uk

Tel: +44 (0)1248 388439

Web: http://cheme.bangor.ac.uk

Mae Giovanna yn Swyddog Ymchwil mewn Ffarmaco-economeg yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau gyda chefndir mewn dulliau ymchwil ac ystadegau. Cyn y swydd hon bu Giovanna yn gweithio fel ymchwilydd i Gyngor Dinas Manceinion. Mae ganddi MSc mewn Dulliau Ymchwil ac Ystadegau o Brifysgol Manceinion a gradd MA mewn Datblygu Rhyngwladol: tlodi, gwrthdaro ac ailadeiladu o Brifysgol Manceinion. Mae hi'n ymchwilydd meintiol hyfforddedig, gyda ffocws penodol ar fodelu setiau data mawr i gynnal dadansoddiad ystadegol trwy gymhwyso modelau aml-lefel a dadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol. Ymunodd Giovanna â CHEME yn 2015 a dechrau gweithio ar sawl prosiect. Cyfrannodd Giovanna at ddadansoddiad economeg iechyd mewn treial clinigol o’r enw SYCAMORE, oedd yn dreial rheoledig ar hap aml-ganolfan ar gyfer cleifion ag uveitis sy'n gysylltiedig ag arthritis idiopathig pobl ifanc. Hi yw cyd-awdur adroddiad HTA SYCAMORE a'r papur economeg iechyd cysylltiedig. Yn ddiweddar, cyfrannodd Giovanna at ddadansoddiad economeg iechyd treial clinigol o’r enw BASICS ac mae'n gyd-awdur y llawysgrif HTA gysylltiedig a'r papur annibynnol (mae'r ddau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd). Mae Giovanna yn ymgymryd â PhD mewn Ffarmaco-economeg fel ymgeisydd staff. Bydd ei thesis yn archwilio cymhwysedd gwahanol ddulliau ystadegol (dull mynych yn erbyn Bayesaidd) ar gyfer dadansoddiadau cost-effeithiolrwydd ar sail treial.

Contact Info

Ardudwy

Normal Site

Bangor University

Holyhead Road

Bangor

Wales

LL57 2PZ

 

e-mail: g.culeddu@bangor.ac.uk

Tel: +44 (0)1248 388439

Web: http://cheme.bangor.ac.uk

Overview

Giovanna is a Research Officer in Pharmaco-economics at the Centre for Health Economics and Medicine Evaluation with a background in research methods and statistics. Previous to this post Giovanna worked as a researcher for Manchester City Council. She holds a MSc in Research Methods and Statistics from the University of Manchester and a MA degree in International Development: poverty, conflict and reconstruction from the University of Manchester. She is a trained quantitative researcher, with a particular focus on modelling large datasets to conduct statistical analysis by applying multi-level models and social network analysis. Giovanna joined CHEME in 2015 and started working on several projects. Giovanna contributed to the health economics analysis of the SYCAMORE clinical trial, which is a double blind, multicentre randomised controlled trial for patients with juvenile idiopathic arthritis associated uveitis. She is co-author of the SYCAMORE HTA report and of the related health economics paper. Giovanna recently contributed to the health economics analysis of the BASICS clinical trial and is co-author of the related HTA manuscript and stand alone paper (both currently under review). Giovanna is undertaking a PhD in Pharmaco-economics as a staff candidate. Her thesis will explore the applicability of different statistical methods (frequentist approach versus Bayesian) for trial based cost effectiveness analyses.

 

Contact Info

Education / academic qualifications

  • 2015 - MSc , Social Research Methods and Statistics
  • 2008 - MA , MA International Development: poverty, conflict and reconstruction
View graph of relations