Yr Athro Jerry Hunter

Athro

Contact info

Astudiodd ym Mhrifysgol Cincinnati (BA, Saesneg), Prifysgol Cymru Aberystwyth (MPhil, Cymraeg) a Phrifysgol Harvard (PhD, Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd).  Bu'n ddarlithydd ym Mhrifysgol Harvard a Chaerdydd cyn dod i Fangor yn 2003.

Mae meysydd ei ymchwil yn amrywiol iawn ac mae wedi cyhoeddi am lenyddiaeth Gymraeg o bob cyfnod, o'r Oesoedd Canol i lenyddiaeth gyfoedd.  Mae wedi cyhoeddi pump o gyfrolau academaidd, un am y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth, proffwydoliaeth a hanesyddiaeth yn yr unfed ganrif ar bymtheg a phedair yn ymdrin â gwahanol agweddau ar lenyddiaeth Gymraeg America'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Enillodd un ohonynt, Llwch Cenedlaethol: Y Cymry a Rhyfel Cartref America, wobr 'Llyfr y Flwyddyn' Llenyddiaeth Cymru yn 2004 (ac mae dau arall o'i lyfrau wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer yr un wobr).

Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar lenyddiaeth Gymraeg a rhyfeloedd yr ail ganrif ar bymtheg ac yn gobeithio adeiladu ar y seiliau a amlinellir mewn cyhoeddiad diweddar, 'The Red Sword, the Sickle and the Author's Revenge: Welsh Literature and Conflict in the Seventeenth Century' (the 2016 J.V. Kelleher Lecture, Proceeding of the Harvard Celtic Colloquium, cyf. xxxvi).

Ac yntau'n awdur creadigol hefyd, mae wedi cyhoeddi pump o nofelau - Gwenddydd (2010), a enillodd y Fedal Ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Gwreiddyn Chwerw (2012), Ebargofiant (2014), Y Fro Dywyll (2014) ac Ynys Fadog (2018).  Mae wedi cyhoeddi nofel fer ar gyfer plant hefyd.

Mae wedi cyflwyno a chyd-sgriptio tair cyfres ddogfen ar gyfer S4C.  Enillodd un ohonynt, Cymry Rhyfel Cartref America, wobr BAFTA Cymru Gwyn Alf Williams.

 1. Erthygl › Ymchwil › Heb ei adolygu gan gymheiriaid
 2. Cyhoeddwyd

  The Red Sword, the Sickle and the Author's Revenge: Welsh Literature and Conflict in the Seventeenth Century

  Hunter, J., 1 Ion 2016, Yn : Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium. 36, t. 1-29 29 t.

  Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolynErthygl

 3. Erthygl › Ymchwil › Adolygwyd gan gymheiriaid
 4. Cyhoeddwyd

  Myth and Historiography: One Hundred and Sixty Years of Madog and the Madogwys

  Hunter, T., 1 Ion 2016, Yn : Yearbook of English Studies. 46, t. 37-55 19 t.

  Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolynErthygl

 5. Pennod › Ymchwil › Heb ei adolygu gan gymheiriaid
 6. Cyhoeddwyd

  'From Death Token to O. Henry Ending: Traditional Narrative and the Early Fiction of Kate Roberts

  Hunter, T. G., 1 Ion 2011, Narrative in Celtic Tradition: Essays in Honor of Edgar M Slotkin. 2011 gol.

  Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion CynhadleddPennod

 7. Cyhoeddwyd

  'What can the Welsh do?': Robert Everett and the creation of a Welsh-American abolition movement, c. 1840-1844.

  Hunter, T. G., Hunter, J., Charles-Edwards, T. M. (gol.) & Evans, R. J. (gol.), 1 Ion 2010, Wales and the Wider World:Welsh History in an International Context. 2010 gol. Shaun Tyas

  Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion CynhadleddPennod

 8. Cyhoeddwyd

  O'r Ymfudwr Ffuglennol i'r Twrist Barddol: Teithiau Llenyddol i America.

  Hunter, T. G., Hunter, J. & Thomas, M. W. (gol.), 1 Ion 2001, Gweld Sêr: Cymru a Chanrif America. 2001 gol. University of Wales Press, Cardiff, t. 40-73

  Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion CynhadleddPennod

 9. Cyhoeddwyd

  Poets, Angels and Devilish Spirits: Elis Gruffydd's Meditations on Idolatory.

  Hunter, T. G., Hunter, J., Nagy, J. F. (gol.) & Jones, L. E. (gol.), 1 Ion 2005, Heroic Poets and Poetic Heroes in Celtic Tradition: A Festschrift for Patrick K. Ford. 2005 gol. Four Court Press, Dublin, t. 158-171

  Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion CynhadleddPennod

 10. Llyfr › Ymchwil › Heb ei adolygu gan gymheiriaid
 11. Cyhoeddwyd

  "I ddeffro ysbryd y wlad": Robert Everett a'r Ymgyrch yn erbryn Caethwasiaeth Americanaidd.

  Hunter, T. G. & Hunter, J., 1 Ion 2007, Gwasg Carreg Gwalch.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 12. Cyhoeddwyd

  Ebargofiant

  Hunter, T. G., 20 Maw 2014, Y Lolfa.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 13. Cyhoeddwyd

  Gwenddydd

  Hunter, T. G., 1 Ion 2010, Gwasg Gwynedd.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 14. Cyhoeddwyd

  Gwreiddyn Chwerw

  Hunter, T. G., 1 Ion 2012, Gwasg Gwynedd.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 15. Cyhoeddwyd

  Llwybrau Cenhedloedd: Cyd-Destunoli'r Genhadaeth Gymreig i'r Tsalagi

  Hunter, T. G., 1 Ion 2012, University of Wales Press.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 16. Cyhoeddwyd

  Sons of Arthur, Children of Lincoln: Welsh Writing from the American Civil War.

  Hunter, T. G. & Hunter, J., 1 Ion 2007, University of Wales Press, Cardiff.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 17. Cyhoeddwyd

  Y Fro Dywyll

  Hunter, T. G., 21 Tach 2014, Y Lolfa.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 18. Cyhoeddwyd

  Ynys Fadog

  Hunter, J., Tach 2018, Talybont: Y Lolfa. 506 t.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr