Dr Neal Hockley

Uwch Darlithydd mewn Economeg a Pholisi

Contact info

n.hockley@bangor.ac.uk

Tel: +44(0)1248 382769

ResearchGate

Google Scholar

Twitter: @NealHockley

Thoday S1b

Mae fy ymchwil yn cynnwys: effeithiau economaidd-gymdeithasol y gadwraeth, coedwigaeth a rheoli tir; cyfiawnder amgylcheddol; llywodraethu amgylchedd; deiliadaeth tir a choedwig; dadansoddiad cost-fudd a dulliau prisio amgylcheddol. Rwy’n croesawu myfyrwyr ymchwil yn y meysydd 'ma. Darllenwch y nodiadau canllaw yma)

Ieithoedd: Cymraeg, Ffrangeg, Malagasy, Saesneg