Dr Neal Hockley

Uwch Darlithydd mewn Economeg a Pholisi

Contact info

n.hockley@bangor.ac.uk

Tel: +44(0)1248 382769

ResearchGate

Google Scholar

Twitter: @NealHockley

Thoday S1b

Mae fy ymchwil yn cynnwys: effeithiau economaidd-gymdeithasol y gadwraeth, coedwigaeth a rheoli tir; cyfiawnder amgylcheddol; llywodraethu amgylchedd; deiliadaeth tir a choedwig; dadansoddiad cost-fudd a dulliau prisio amgylcheddol. Rwy’n croesawu myfyrwyr ymchwil yn y meysydd 'ma. Darllenwch y nodiadau canllaw yma)

Ieithoedd: Cymraeg, Ffrangeg, Malagasy, Saesneg

  1. Household survey and discrete choice experiment for investigating the opportunity cost of conservation restrictions in eastern Madagascar

    Poudyal, M. (Lluniwr), Rakotonarivo, O. (Lluniwr), Rasoamanana, A. (Lluniwr), Mandimbiniaina, R. (Lluniwr), Spencer, N. (Lluniwr), Hockley, N. (Lluniwr) & Jones, J. P. G. (Lluniwr), Prifysgol Bangor University, 9 Medi 2016

    Set ddata