Dr Neal Hockley

Uwch Darlithydd mewn Economeg a Pholisi

Contact info

n.hockley@bangor.ac.uk

Tel: +44(0)1248 382769

ResearchGate

Google Scholar

Twitter: @NealHockley

Thoday S1b

Mae fy ymchwil yn cynnwys: effeithiau economaidd-gymdeithasol y gadwraeth, coedwigaeth a rheoli tir; cyfiawnder amgylcheddol; llywodraethu amgylchedd; deiliadaeth tir a choedwig; dadansoddiad cost-fudd a dulliau prisio amgylcheddol. Rwy’n croesawu myfyrwyr ymchwil yn y meysydd 'ma. Darllenwch y nodiadau canllaw yma)

Ieithoedd: Cymraeg, Ffrangeg, Malagasy, Saesneg

 1. 2020
 2. Exploring the mismatch between policy objectives and outcomes in Participatory Forest Management in Tanzania

  Awdur: Magessa, K., 7 Medi 2020

  Goruchwylydd: Hockley, N. (Goruchwylydd) & Wynne-Jones, S. (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth

 3. 2016
 4. Improving the estimation of local welfare costs of conservation in low-income countries using choice experiments: Empirical evidence from Madagascar

  Awdur: Rakotonarivo, O., Ion 2016

  Goruchwylydd: Hockley, N. (Goruchwylydd), Jacobsen, J. (Unigolyn allanol) (Goruchwylydd) & Larsen, H. O. (Unigolyn allanol) (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth

 5. 2015
 6. Exploring payments for ecosystem services in the context of native tree planting in Lebanon

  Awdur: Sarkissian, A., Ion 2015

  Goruchwylydd: Hockley, N. (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth

 7. 2014
 8. Does Co-Management programme reconcile community interests and forest conservation:A Case study of Malawi

  Awdur: Chinangwa, L., 26 Awst 2014

  Goruchwylydd: Pullin, A. (Goruchwylydd) & Hockley, N. (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth