Dr Nia Griffith

Uwch Darlithydd mewn Seicoleg

Contact info

Darlithydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Uwch-diwtor a swyddog anableddau ar gyfer Seicoleg

Cadeirydd y grwp sgiliau a dulliau ymchwil

 

Ysgol Seicoleg

Ystafell 113 Adeilad Wheldon

Prifysgol Bangor

Deiniol Road

Bangor

Gwynedd

Wales

U.K.

LL57 2UW

 

n.griffith@bangor.ac.uk

01248 382543

@niagriffith

Trosolwg

Graddiodd Nia o Brifysgol Bangor gyda BSc mewn Seicoleg yn 2003. Ar ôl gweithio ar gyfer prosiect cymunedol ac wedi sefydlu ei busnes ei hun dros y 4 blynedd nesaf dychwelyd Nia i Brifysgol Bangor yn 2007 i gwblhau Msc mewn ymchwil seicolegol. Ar hyn y o bryd maen Nia yn cwblhau ei PhD sy’n canolbwyntio ar werthusiad raglen rhiant ar gyfer teuluoedd risg uchel sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru.

Yn ei hamser hamdden mae Nia yn parhau i ddatblygu eu busnes sy’n darparu gwasanaethau cadw llyfrau i fusnesau bach a chanolig, yn ogystal â mynychu cyfarfodydd rheolaidd fel cyfarwyddwr Caban Cyf, sefydliad dielw sydd â chyfleusterau cynadledda, caffi organig, a 14 o unedau busnes bach. Mae Nia wrth ei bodd yn gwneud Pilates a cherdded mynyddoedd yn y gogledd, ond yn bennaf mae hi’n caru ymlacio!

Diddordebau Addysgu

Ers dechrau ei PhD mae Nia wedi bod yn ymgymryd â dyletswyddau dysgu dan arweiniad Dr Tracey Lloyd. Roedd PhD Nia a ariennir o dan y cynllun Mantais sydd a’r nod o gynyddu nifer o staff academaidd sy’n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly mae'r holl addysgu mae hi wedi ei wneud yma wedi bod gyda’r myfyrwyr Cymraeg. Mae Nia bellach yn gyswllt addysgu yn yr Ysgol Seicoleg, ac mae wedi bod yn cyflwyno sesiynau grwpiau bach i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf a’r ail. Mae Nia ac aelodau eraill o’r tîm addysgu try gyfrwng y Gymraeg ar hyn o bryd yn ysgrifennu modiwl newydd, ac mae hi’n edrych ymlaen at gyfrannu at ddatblygiad y ddarpariaeth cyfrwng Gymraeg yn yr adran.  

Diddordebau Ymchwil

Diddordebau ymchwil Nia yw ymyrraeth gynna ac yn enwedig y gweithredu ymyriadau gydag aelodau risg uchel a bregus yn y gymuned yng Nghymru.

Manylion Cyswllt

Darlithydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Uwch-diwtor a swyddog anableddau ar gyfer Seicoleg

Cadeirydd y grwp sgiliau a dulliau ymchwil

 

Ysgol Seicoleg

Ystafell 113 Adeilad Wheldon

Prifysgol Bangor

Deiniol Road

Bangor

Gwynedd

Wales

U.K.

LL57 2UW

 

n.griffith@bangor.ac.uk

01248 382543

@niagriffith

Cyhoeddiadau (3)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau