Dr Nia Griffith

Uwch Darlithydd mewn Seicoleg

Contact info

Darlithydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Uwch-diwtor a swyddog anableddau ar gyfer Seicoleg

Cadeirydd y grwp sgiliau a dulliau ymchwil

 

Ysgol Seicoleg

Ystafell 113 Adeilad Wheldon

Prifysgol Bangor

Deiniol Road

Bangor

Gwynedd

Wales

U.K.

LL57 2UW

 

n.griffith@bangor.ac.uk

01248 382543

@niagriffith

  1. Erthygl › Ymchwil › Adolygwyd gan gymheiriaid
  2. Cyhoeddwyd
    NullPointerException
  3. Cyhoeddwyd
    NullPointerException
  4. Cyhoeddwyd
    NullPointerException