Iaith a Thechnoleg yng Nghymru: Cyfrol I

Research output: Book/ReportBook

Electronic versions

Documents

Mae’r gyfrol hon yn seiliedig ar rai o’r prif bapurau a draddodwyd yn ystod Symposiwm Academaidd Technolegau Iaith Cymru 2020. Mae’r penodau yn delio gyda phrosesu iaith naturiol a thechnoleg lleferydd gan ganolbwyntio ar dechnegau a all fod o gymorth i ieithoedd llai eu hadnoddau. Adroddir ar y sefyllfa gyda’r Fasgeg, ac offer rhyngwladol y gellir eu haddasu ar gyfer ieithoedd eraill. Manylir ar nifer o adnoddau sydd wedi cael eu datblygu ar gyfer y Gymraeg, gan gynnwys tagwyr rhannau ymadrodd, boniwr, modelau word-2-vec , cyfieithu peirianyddol niwral a thestun i leferydd.
Original languageWelsh
Place of PublicationBangor
PublisherPrifysgol Bangor University
Number of pages120
Volume1
ISBN (Electronic)9781842201893
Publication statusPublished - 5 Oct 2021

Total downloads

No data available
View graph of relations