Mrs Elizabeth Woodcock

Contact info

e.woodcock@bangor.ac.uk

Trosolwg

Rwyf yn myfyrwraig PhD yn Gwyddorau Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. 

Trwy fy ymchwil rwyf yn edrych ar y sefyllfa ar gyfer cyd-weithio ar draws sectorau yng Nghymru, yng nghyd-destun Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Er mwyn ymchwilio'r sefyllfa rwyf yn holi, 'Sut all sefydliad amgylcheddol y drydydd sector cydweithio â chyrff cyhoeddus er mwyn cyfrannu at lesiant cenedlaethol, tra ar yr un amser cynyddu'r effaith ar yr amgylchedd?'

Manylion Cyswllt

e.woodcock@bangor.ac.uk

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2014 - MSc , Rheolaeth Prosiectau (2012 - 2013)
  • 1988 - Arall , Tystysgrif Addysg Ol Raddedig (TAR): Economeg (1987 - 1988)
  • 1986 - BSc , Economeg (1983 - 1986)

Cyhoeddiadau (5)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (1)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau