Mrs Elizabeth Woodcock

Ymchwilydd Cysylltiol Anrhydeddus

Contact info

e.woodcock@bangor.ac.uk

Trosolwg

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar wella perthnasau cyd-weithredol rhwng cyrff cyhoeddus a hefo cymdeithas sifil, er mwyn cynyddu'r gallu i gyfrannu at lesiant cenedlaethol cynaliadwy.

Ar hyn o bry, rwyf yn gweithio hefo tîm ymgysylltiad dinesig y Brifysgol, i wella cyd-weithrediad rhwng y Brifysgol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru.

I'r diben yma, rwyf yn adeiladu ar y perthnasau cyd-weithredol oedd wedi ei ffurffio hefo cyrff cyhoeddus a chymdeithas sifil yn ystod fy noethuriaeth. Trwy gymryd rhan mewn webinarau, gweithdai a thrafodaethau grŵp, rydym yn cael hyd i ffyrdd i adeiladu ar ganfyddiadau'r ymchwil ac ysgrifennu briffau polisi ar y cyd.

Rwy hefyd yn gweithio hefo ymchwilwyr eraill yn yr Ysgol i gyd-ysgrifennu papurau i'w cyhoeddi mewn ambell siwrnal wedi'i adolygu gan gyd-ymchwilwyr. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar brif ganfyddiadau fy ymchwil doethuriaeth a'r dull cyfranogol i'w lledaenu.

Manylion Cyswllt

e.woodcock@bangor.ac.uk

Grwp/iau Ymchwil

Cyd-sylfaenydd rhwydwaith Rhagnodi Cymdeithasol, Asedau a Pherthnasau mewn Cymunedau (SPARC) Social Prescribing, Assets and Relationships in Communities (SPARC) Network - University of Birmingham  

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2022 - PhD , Prifysgol Bangor (2017 - 2022)
  • 2014 - MSc , Rheolaeth Prosiectau (2012 - 2013)
  • 1988 - Arall , Tystysgrif Addysg Ol Raddedig (TAR): Economeg (1987 - 1988)
  • 1986 - BSc , Economeg (1983 - 1986)

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (4)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau