Dr Gareth Evans Jones

Darlithydd Astudiaethau Crefyddol

Contact info

Swydd:   Darlithydd

Ebost:     g.evans-jones@bangor.ac.uk

Ffôn:       01248 382103

Lleoliad: M11a, Prif Adeilad y Celfyddydau

 1. 2021
 2. Panel Trafod 'Cranogwen a Prosser Rhys'

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  24 Meh 2021

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 3. Monologau Ffoaduriaid

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  24 Maw 2021

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 4. Rhan o Banel Trafod 'Y Castell Siwgr' gan Angharad Tomos

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  24 Maw 2021

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 5. 2020
 6. Sgwrs am Wrth-Semitiaeth ar raglen Bwrw Golwg gyda John Roberts

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  1 Tach 2020

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 7. Y Triongl Pinc: Pobl Hoyw a'r Holocost

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  20 Hyd 2020

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 8. Sgwrs am faddeuant efo John Roberts ar y rhaglen Bwrw Golwg

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  30 Awst 2020

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 9. Gweminar Dysgu ac Addysgu y Coleg Cymraeg

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  15 Gorff 2020

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 10. Sgwrs am yr Holocost a'r X-Men ar raglen Dei Tomos

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  5 Gorff 2020

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 11. Cynhadledd Ymchwil Rithiol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  1 Gorff 2020

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 12. Cyfres o Ddarlithoedd Cyhoeddus mewn Athroniaeth a Chrefydd

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  17 Meh 202022 Gorff 2020

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 13. Cynhadledd Adolygu Hanes Safon Uwch

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  28 Chwef 2020

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 14. Eira Llwyd: Darlunio'r Holocost mewn Nofel

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  6 Chwef 2020

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 15. O Eira Llwyd i Adar Papur

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  22 Ion 2020

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 16. 2019
 17. John Gwilym Jones ac Etifeddiaeth

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  17 Tach 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 18. Dathlu llwyddiant Gareth Evans-Jones

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr) & Gareth Evans Jones (Prif siaradwr)

  3 Hyd 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 19. XVIth International Congress of Celtic Studies

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  22 Gorff 2019

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 20. O'r Stori Fer i'r Nofel Feicro

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  20 Chwef 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 21. Y Cymry America a'r Caethion

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  28 Ion 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 22. 2018
 23. O Ynys Môn i Ynys Madog

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  14 Rhag 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 24. Sgwrs gyda Newyddion 9 ynghylch prosiect Ail-Gysylltu/RE-Connect

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  12 Tach 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 25. 'Y Cymry a'r Caethion'

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  9 Tach 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 26. Lansiad y gyfrol Eira Llwyd gan Gareth Evans Jones

  Manon Williams (Siaradwr), Gareth Evans Jones (Siaradwr) & Angharad Price (Siaradwr)

  18 Hyd 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 27. 'I Ddwyn y Gaethglud Fawr yn Rhydd': Y Beibl, y Cymry, a Chaethwasiaeth yn America

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  22 Medi 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 28. Cynhadledd NAASWCH Prifysgol Bangor 2018

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  26 Gorff 2018

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 29. Ffair Addysg Uwch UCAS Sir Bedford

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  28 Meh 201829 Meh 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 30. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Addysg Grefyddol Ysgol Brynrefail

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  12 Meh 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 31. Sgwrs ar Raglen Dei Tomos, Radio Cymru

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  6 Mai 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 32. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Astudiaethau Crefyddol yn Ysgol Gyfun Llangefni

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  1 Chwef 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 33. 'Y Canu Caeth'

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  29 Ion 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 34. 2017
 35. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Astudiaethau Crefyddol Ysgol David Hughes, Porthaethwy

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  6 Rhag 2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 36. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Astudiaethau Crefyddol Ysgol Tryfan, Bangor

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  24 Tach 2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 37. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Astudiaethau Crefyddol, Ysgol Uwchradd Bodedern

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  20 Tach 2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 38. Darn o'r Haul: Dathlu Bywyd a Gyrfa Sian Owen, Marian-glas

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)

  7 Awst 2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 39. Cynhadledd 'The International Academic Forum (IAFOR) European Conference Arts & Humanities 2017'

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  12 Gorff 2017

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 40. Dryllio’r Hualau: Caethwasiaeth Fodern a’r Beibl

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  26 Chwef 2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 41. 2016
 42. The 18th Biennial Conference for the International Society for Religion, Literature and Culture

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  10 Medi 2016

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 43. Colocwiwm Canolfan Ymchwil Cymru

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  10 Meh 2016

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 44. 2015
 45. The 35th Annual Harvard Celtic Colloquium

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  11 Hyd 2015

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 46. Cynhadledd Ymchwil Amlddisgyblaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)

  26 Meh 2015

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd