Dr Gareth Evans Jones

Dyletswyddau Ychwanegol, Darlithydd Astudiaethau Crefyddol

Contact info

Swydd:   Darlithydd

Ebost:     g.evans-jones@bangor.ac.uk

Ffôn:       01248 382103

Lleoliad: M11a, Prif Adeilad y Celfyddydau

 1. 2019
 2. O'r Stori Fer i'r Nofel Feicro

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  20 Chwef 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 3. Y Cymry America a'r Caethion

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  28 Ion 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 4. 2018
 5. O Ynys Môn i Ynys Madog

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  14 Rhag 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 6. Sgwrs gyda Newyddion 9 ynghylch prosiect Ail-Gysylltu/RE-Connect

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  12 Tach 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 7. 'Y Cymry a'r Caethion'

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  9 Tach 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 8. Lansiad y gyfrol Eira Llwyd gan Gareth Evans Jones

  Manon Williams (Siaradwr), Gareth Evans Jones (Siaradwr), Angharad Price (Siaradwr)
  18 Hyd 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 9. 'I Ddwyn y Gaethglud Fawr yn Rhydd': Y Beibl, y Cymry, a Chaethwasiaeth yn America

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  22 Medi 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 10. Cynhadledd NAASWCH Prifysgol Bangor 2018

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  26 Gorff 2018

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 11. Ffair Addysg Uwch UCAS Sir Bedford

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  28 Meh 201829 Meh 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 12. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Addysg Grefyddol Ysgol Brynrefail

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  12 Meh 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 13. Sgwrs ar Raglen Dei Tomos, Radio Cymru

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  6 Mai 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 14. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Astudiaethau Crefyddol yn Ysgol Gyfun Llangefni

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  1 Chwef 2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 15. 'Y Canu Caeth'

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  29 Ion 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 16. 2017
 17. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Astudiaethau Crefyddol Ysgol David Hughes, Porthaethwy

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  6 Rhag 2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 18. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Astudiaethau Crefyddol Ysgol Tryfan, Bangor

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  24 Tach 2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 19. Cyflwyniad i Fyfyrwyr Astudiaethau Crefyddol, Ysgol Uwchradd Bodedern

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  20 Tach 2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 20. Darn o'r Haul: Dathlu Bywyd a Gyrfa Sian Owen, Marian-glas

  Gareth Evans Jones (Cyfrannwr)
  7 Awst 2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 21. Cynhadledd 'The International Academic Forum (IAFOR) European Conference Arts & Humanities 2017'

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  12 Gorff 2017

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 22. Dryllio’r Hualau: Caethwasiaeth Fodern a’r Beibl

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  26 Chwef 2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 23. 2016
 24. The 18th Biennial Conference for the International Society for Religion, Literature and Culture

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  10 Medi 2016

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 25. Colocwiwm Canolfan Ymchwil Cymru

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  10 Meh 2016

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 26. 2015
 27. The 35th Annual Harvard Celtic Colloquium

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  11 Hyd 2015

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 28. Cynhadledd Ymchwil Amlddisgyblaethol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

  Gareth Evans Jones (Siaradwr)
  26 Meh 2015

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd