Prof Gerwyn Wiliams

Athro

Contact info

E-bost: gerwyn@bangor.ac.uk

Ffône: +44 (0) 1248 38 2241

Lleoliad: Ystafell 5, Coridor yr Athrawon

 1. 2019
 2. Arholydd allanol ar draethawd PhD

  Gerwyn Wiliams (Arholwr), Cathryn Charnell-White (Arholwr)
  25 Hyd 2019

  Gweithgaredd: Arholiad

 3. 'Cynan, Carlo a'r Cwîn'

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr)
  18 Hyd 2019

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Darlith/trafodaeth/seminar gyhoeddus

 4. Dathlu llwyddiant Gareth Evans-Jones

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Gareth Evans Jones (Prif siaradwr)
  3 Hyd 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 5. Diweddaru Datganiad Meincnod Cymraeg y QAA (Digwyddiad)

  Gerwyn Wiliams (Cadeirydd)
  1 Hyd 2019

  Gweithgaredd: AelodaethAelodaeth o bwyllgor

 6. Home on the Move: two poems go on a journey

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr), Manuela Perteghella (Trefnydd), Ricarda Vidal (Trefnydd), Deryn Rees-Jones (Trefnydd)
  1 Hyd 2019

  Gweithgaredd: Arall

 7. Gwasg Prifysgol Cymru (Cyhoeddwr)

  Gerwyn Wiliams (Golygydd gwadd), Gruffydd Aled Williams (Aelod o fwrdd golygyddol), Dafydd Densil Morgan (Aelod o fwrdd golygyddol), Siwan Rosser (Aelod o fwrdd golygyddol), Rhianedd Jewell (Aelod o fwrdd golygyddol), Kate Woodward (Aelod o fwrdd golygyddol), Lowri Havard (Aelod o fwrdd golygyddol)
  Hyd 2019

  Gweithgaredd: Cyhoeddiad adolygiad cymheiriaid a gwaith golygyddolGweithgarwch golygyddol

 8. Myfyrwyr Llengar Bangor

  Gerwyn Wiliams (Trefnydd)
  6 Awst 2019

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 9. Noson Lansio Treheli Mared Lewis

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Mared Lewis (Siaradwr)
  26 Gorff 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 10. 'Y Llyfrau yn Fy Mywyd'

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr)
  25 Gorff 2019

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 11. Y Gyngres Geltaidd Ryngwladol 2019

  Gerwyn Wiliams (Aelod o bwyllgor rhaglen)
  22 Gorff 201926 Gorff 2019

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 12. Y Gyngres Geltaidd Ryngwladol 2019

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr)
  22 Gorff 201926 Gorff 2019

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 13. 'Cofio'r Bugail: Panel Trafod y Ffilm Hedd Wyn'

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr), Manon Williams (Cadeirydd), Ifor ap Glyn (Cyfrannwr), Huw Garmon (Cyfrannwr)
  6 Maw 2019

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 14. Languages in Higher Education

  Gerwyn Wiliams (Ymgynghorydd), Janice Carruthers (Ymgynghorydd)
  30 Ion 2019

  Gweithgaredd: Ymgynghoriad

 15. 'Wyth rheswm dros sgwennu cofiant i Cynan'

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr)
  21 Ion 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 16. 'Cynan a Phenmaenmawr'

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr)
  14 Ion 2019

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 17. 2018
 18. 'Gwestai pen-blwydd ar Dewi Llwyd ar Fore Sul'

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr)
  30 Rhag 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 19. Sgwrs ar Raglen Dei Tomos ar Cardiau Post

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr)
  2 Rhag 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 20. 'Lansio Cardiau Post'

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Angharad Price (Siaradwr), Manon Williams (Siaradwr gwadd)
  31 Hyd 2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 21. Cymdeithas Ddysgedig Cymru (Sefydliad allanol)

  Gerwyn Wiliams (Aelod)
  19 Medi 20181 Mai 2021

  Gweithgaredd: AelodaethAelodaeth o bwyllgor

 22. Cwrs Astudio'r Cerddi

  Gerwyn Wiliams (Trefnydd), Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Angharad Price (Siaradwr), Peredur Lynch (Siaradwr)
  19 Chwef 2018

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 23. Arholi traethawd PhD.

  Gerwyn Wiliams (Arholwr), Simon Brooks (Arholwr)
  2018

  Gweithgaredd: Arholiad

 24. Cynan a Rocfeirdd y Clarence Hotel, 1924

  Gerwyn Wiliams (Darlithydd)
  2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu academaidd allanol - Anerchiad fel siaradwr gwadd

 25. Eisteddfod Gadeiriol Mynytho

  Gerwyn Wiliams (Arholwr)
  2018

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 26. Gwaddol Gwyn

  Gerwyn Wiliams (Trefnydd), Gruffydd Aled Williams (Prif siaradwr/siaradwr mewn sesiwn lawn), Dafydd Densil Morgan (Siaradwr gwadd), Rhianedd Jewell (Siaradwr gwadd), Emyr Gruffudd (Siaradwr gwadd), Siwan Rosser (Siaradwr gwadd), Elis Dafydd (Siaradwr gwadd)
  2018

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 27. Sgwrs ar raglen radio Aled Hughes ar BBC Radio Cymru ynghylch y gynhadledd Gwaddol Gwyn

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Aled Hughes (Siaradwr)
  2018

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 28. 2017
 29. 'A Bedwyr i Bawb Ydoedd'

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Derec Llwyd Morgan (Siaradwr), Geraint Percy Jones (Siaradwr), Eifion Glyn (Siaradwr), Meinir Pierce Jones (Siaradwr), Non Indeg Evans (Siaradwr), Ynyr Williams (Siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 30. 'Cynan a'r Rhyfel Mawr': darlith gyhoeddus

  Gerwyn Wiliams (Darlithydd)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Darlith/trafodaeth/seminar gyhoeddus

 31. 'Gwyn Thomas, Llunyddiaeth a'r Llwyfan'

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Ifor ap Glyn (Siaradwr), Jason Walford Davies (Siaradwr), William R. Lewis (Siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 32. 'Hedd Wyn'

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 33. 'Hedd Wyn: The Poet and the Hero'

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 34. Aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Cwmni Theatr Bara Caws

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr)
  2017 → …

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu academaidd allanol - Aelodaeth o banel neu bwyllgor adolygu cymheiriaid

 35. Cwrs Astudio'r cerddi

  Gerwyn Wiliams (Darlithydd), Angharad Price (Trefnydd)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 36. Cwrs Preswyl Glan-llyn

  Gerwyn Wiliams (Trefnydd), Gerwyn Wiliams (Siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 37. Cyfarfod ac arddangosfa Hedd Wyn

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr gwadd), Elen Simpson (Siaradwr), Gerald Williams (Prif siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 38. Darlith gan Yr Athro Densil Morgan ar astudiaeth ddadleuol Saunders Lewis o brif emynydd Cymru, William Williams Pantycelyn, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1927.

  Gerwyn Wiliams (Trefnydd), Dafydd Densil Morgan (Prif siaradwr/siaradwr mewn sesiwn lawn), Eryl Davies (Aelod o bwyllgor rhaglen)
  2017

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 39. Dathlu Llwyddiannau Eisteddfodol:

  Gerwyn Wiliams (Trefnydd), Gwion Hallam (Siaradwr), Sonia Edwards (Siaradwr), Angharad Price (Cadeirydd), Jason Walford Davies (Cadeirydd)
  2017

  Gweithgaredd: Cymryd rhan mewn digwyddiad neu drefnu digwyddiadCymryd rhan mewn cynhadledd

 40. Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon 2017

  Gerwyn Wiliams (Arholwr)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 41. Eisteddfod Goronog Llandegfan

  Gerwyn Wiliams (Arholwr)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Gŵyl/Arddangosfa

 42. Holi'r Enillwyr

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Gwion Hallam (Siaradwr), Sonia Edwards (Siaradwr), Dei Tomos (Siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 43. Mon Mam Cynan?

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Marian Roberts (Cyfrannwr)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Darlith/trafodaeth/seminar gyhoeddus

 44. Noson lansio Pobol i'w Hosgoi Ruth Richards.

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Ruth Richards (Prif siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadCyflwyniad llafar

 45. Rhaglen radio Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon 2017

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Hywel Gwynfryn (Siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 46. Tocyn Wythnos

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr gwadd), Lleucu Roberts (Siaradwr gwadd), Francesca Rhydderch (Siaradwr gwadd), Beti George (Siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 47. Trafod 'Absalom fy Mab' gan Cynan

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr), Dei Tomos (Cyflwynydd)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 48. Y Gymraeg ar Daith

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Rhys Iorwerth (Siaradwr), Aneirin Karadog (Siaradwr)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 49. Ymweliad ag Ysgol Maes Garmon, Yr Wyddgrug

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 50. Ymweliad ag Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn, Llandudno

  Gerwyn Wiliams (Cyfrannwr)
  2017

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Ymgysylltu ag ysgolion

 51. 2016
 52. Creithiau'r Rhyfel Mawr: Canmlwyddiant Brwydr Mametz

  Manon Williams (Siaradwr), Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Ifor ap Glyn (Siaradwr)
  7 Gorff 2016

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

 53. 'Clonc Cinio: Holi Guto Dafydd'

  Gerwyn Wiliams (Siaradwr), Guto Dafydd (Prif siaradwr)
  2016

  Gweithgaredd: Sgwrs neu gyflwyniadSgwrs wadd

Blaenorol 1 2 Nesaf